2019-10-30

EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna

EnergiRådgivarna förordar ett mer lättolkat och tydligare system för energihushållningsreglerna i ett remissvar på Boverkets förslag till ändringar i avsnitt 9 i BBR.

EnergiRådgivarna har i ett remissyttrande svarat på Boverkets förslag till ändringar i energihushållningsreglerna (avsnitt 9 i BBR) som har sin grund i ett förslag till ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

I remissyttrandet efterlyser EnergiRådgivarna ett mer lättolkat system för energihushållningsreglerna och skriver inledningsvis:

”Det finns goda grunder för att få till ett bra regelverk men i dag styrs man för mycket att bara uppfylla EU-direktivet. För att få acceptans för regelverket måste hänsyn tas till fastighetsägares villkor och till svenska och nordiska förhållanden Vi har haft en längre kultur med att måsta värma oss snålt och vi har ett samhälle som bygger mycket på samverkan för t.ex. fjärrvärme. Därför anser vi att man måste omarbeta hela kapitlet för att få till ett mer lättolkat system anpassat för de som berörs och anpassat till svenska grundprinciper”. 

EnergiRådgivarna föreslår att Boverket delar upp energianalysen i BBR i tre delar för att dels göra den mer förståelig och rättssäker, dels lättare att följa upp. I remissyttrandet föreslås därför att det i energianalysen ställs krav på såväl byggnadens egenskaper som på installationer och fastighetsdrift, följt av en uppföljning av energianvändning i byggnad och boende. En sådan uppdelning skulle göra det tydligare vem som är ansvarig för att uppfylla kraven i BBR; byggherre och entreprenör, byggherre och fastighetsägare eller fastighetsägare (hyresgäst). 

”Denna uppdelning gör det enklare att förstå byggprocessen och ansvarsbiten. Enklare att diskutera de olika bitarna än att ta en helhet som är svår att greppa även för någon som är väl insatt i energiområdet” skriver EnergiRådgivarna i remissvaret, där man bland annat även efterlyser en bättre framförhållning från Boverket när det gäller nya och långsiktigt hållbara energilösningar.

 

Boverkets förslag till ändringar i energihushållningsreglerna (avsnitt 9 i BBR)

Ladda ner EnergiRådgivarnas remissvar här


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved