2019-10-07

Min Husguide – hjälp till husägare att spara pengar och miljö

Nu lanseras Min Husguide, en webbguide för villaägare som planerar renoveringar. Guidens syfte är att ge oberoende expertråd om åtgärder som minskar energiåtgången och dess klimatpåverkan, förbättrar inomhusmiljön, sparar pengar och tar hänsyn till kulturvärden.

Landets dryga två miljoner småhus använder mycket energi helt i onödan. Uppskattningar visar att det med lönsamma åtgärder skulle gå att få ner småhusägarnas samlade energiräkningar med mer än 10 miljarder per år. I de flesta hus finns det både små och stora åtgärder att satsa på som kan få ner kostnaderna och miljöpåverkan samtidigt som det ofta går att få ett mer behagligt inomhusklimat.  
Men som privatperson kan det vara svårt att veta vad man ska fråga efter och vilka krav man kan ställa när man anlitar en hantverkare.

Komplement till Energi- och klimatrådgivningen

– Utmaningarna har för många varit att veta vilka åtgärder man ska satsa på och hur man undviker det blir fel. Därför har vi skapat den här guiden som på ett enkelt sätt hjälper småhusägare genom de olika vägval och frågeställningar som man möts av när man planerar åtgärder i sitt hus. Guiden blir också ett mycket bra komplement till kommunernas energi- och klimatrådgivning, säger Jan Kristoffersson, projektledare för Min Husguide på Sustainable Innovation.

Det finns många positiva synergieffekter att uppnå i samband med energieffektivisering. Det minskar inte bara kostnaderna, utan bidrar även till ett mer behagligt inomhusklimat såväl som möjligheter att bidra till klimatomställningen. En viktig del i framtagandet av guiden har även varit att ta hänsyn till husens kulturvärden. Med rätt åtgärder kan man även bättre bevarar husets ekonomiska värde och undvika kostsamma byggfel.

Viktigt inkludera småhusägare i omställningen

– Vi på Energimyndigheten tycker att det är viktigt att inkludera småhusägarna i energi- och klimatomställningen. Det finns lite drygt två miljoner småhus i Sverige som står för drygt 30 procent av bebyggelsens totala energianvändning och hela 40 procent av elanvändningen. Vi vet att det finns en stor potential att minska energibehovet genom smarta renoveringar, säger Tomas Lennartsson, handläggare inom resurseffektiv bebyggelse på Energimyndigheten.  

– Med hjälp av Min Husguide kan alla som ska renovera få råd, tips och stöd för att renoveringen ska bli så bra som möjligt för klimat, plånbok och inomhusmiljö. 

Min Husguide – ett samverkansprojekt

Guiden är ett samverkansprojekt mellan ett 15-tal organisationer och företag samt ett 40-tal energi- och klimatrådgivare. Projektet har delfinansierats av Energimyndigheten. Så här lanseras Min Husguide:

  • 10/10-13/10: Information om guiden på Bo & Bygga-mässan i Älvsjö via Energi-och klimatrådgivningens medverkan (fickfolder delas ut, skärm med info, handdator med guiden , presentation från scen).
  • 24/10: Frukostseminarium hos Sustainable Innovations. Agneta Persson, Anthesis, berättar om  småhusens besparingspotential och guiden presenteras.
  • 5/11: Presentation vid Besmå-dagen i Nässjö.

 

Till Min Husguide


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved