2019-09-10

Seminarium för och om Energi- och klimatrådgivningen i Sverige

Ett seminarium runt forskningsprojektet "Bo och leva energieffektivt. Kommunal energirådgivning som medspelare i människors vardagsliv” äger rum på Karlstads universitet torsdag 12 september 2019.

Seminariet vänder sig till alla som jobbar inom Energi- och klimatrådgivningen eller som är intresserad av denna.

Rådgivningen är dåligt känd bland Sveriges villaägare trots att den har funnits i många år, men mycket uppskattad av dem som söker hjälp.

Energimyndigheten, som är huvudfinansiär av verksamheten, samt värmländska politiker är inbjudna till seminariet där det blir en efterföljande diskussion.

På programmet

  • Energi- och klimatrådgivningens framtid och utmaningar. Erfarenheter av studier i tio-talet kommuner. Linnea Eriksson, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Linköping och Are Kjeang, Miljö- och energisystem, KAU.
  • Sol-elen fångar svenska villaägare. Vad säger forskningen? Hur går vi vidare? Jenny Palm, professor, Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet.
  • En EKR-ares reflektioner
Kimmo Hägglund, Energi- och klimatrådgivare (EKR), Karlstads kommun.

Tid: Torsdag den 12 september 2019 kl. 13.30 – 16.00

Plats: Sjöströmsalen ( 1B 309)
Samtalsledare: Malin Olin, Byggingenjörsprogrammet, Karlstads universitet

Seminariet är kostnadsfritt, fika serveras. Anmälan kan göras till are.kjeang@kau.se

Mer om forskningsprojektet

Forskningsprojektet "Bo och leva energieffektivt. Kommunal energirådgivning som medspelare i människors vardagsliv” har pågått under tre år, 2016-2019. Projektet har genomförts i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Karlstads universitet och Linköpings universitet.

Syftet har varit att utveckla och hitta modeller för en effektivare kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR). Det innebär en rådgivning som leder till att fler husägare än idag implementerar energieffektiv teknik och ändrar energibeteende i sina hem. EKR-verksamheten kan då starkt bidra till politiska mål om en effektivare energianvändning och en övergång till förnybar energi.

Projektet har bedrivits som fallstudier i samarbete med ett tiotal lokala rådgivare. Genom att använda flera kvalitativa metoder har olika arbetsmodeller följts upp. Arbetet har begränsats till målgruppen småhusägare.

Inom projektet har fyra vetenskapliga artiklar producerats. Det mesta materialet finns tillgängligt via projektets webb-sida.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved