2019-08-21

Seminarium om forskningsprojektet Bo och leva energieffektivt

Linnea Eriksson och Are Kjeang har avrapporterat forskningsprojektet Bo och leva energieffektivt med underrubriken "Effektivare energirådgivning - Kommunal energirådgivning som medspelare i människors vardag".

De preliminära resultaten från forskningsprojektet Bo och leva energieffektivt har presenterats vid ett lunchseminarium hos Energimyndigheten för omkring 60 deltagare.

Vid seminariet presenterades fyra arbetsmodeller:

  • Målgruppsanalys med fokus på livssituationer och livsförändringar
  • Fördjupad utbildning av medborgare
  • Kontinuerlig samverkan med aktörer i lokalsamhället
  • Samverkan inom kommunen för att nå de som bygger och renoverar fastigheter

Några slutsatser av projektet är att kommunikation runt energieffektivisering måste bli mer genomtänkt, anpassad mot människors livssituation och troligen mer filmad. Men även traditionella metoder fungerar, exempelvis affischer där människor möts. Marknadsföring och lätt tillgänglig info via en gemensam rådgivnings-webb bör också finnas. Verklig förändring kräver rådgivning och samtal, där många skulle behöva någon variant av studiecirkel med minst en riktig träff.

I arbetet med Bo och leva energieffektivt ingår att granska de styrmedel som finns i bostadssektorn för gruppen småhusägare. I Sverige finns två miljoner småhus och många börjar bli gamla med relativt dålig energistandard. Tillsammans använder dessa hushåll lika mycket elektrisk energi som alla flerbostadshus och lokaler tillsammans. Elen är den vanligaste värmelösningen, något som bidrar till effekttoppar i elnätet.

Linnea Eriksson är fil. dr, Tema teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Are Kjeang är universitetsadjunkt, Miljö- och energisystem vid Karlstads universitet, och har varit projektledare för Bo och leva energieffektivt. 

Läs mer om Bo och leva energieffektivt och se filmen från seminariet här.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved