2019-03-19

Se seminariet ”Visualisering av mervärden av energieffektivisering i småhus”

Hur påverkar olika åtgärder för energieffektivisering mitt boende och samhället i stort? Den frågan kan småhusägare få hjälp med genom ett nytt verktyg för visualisering av mervärden av energieffektivisering i småhus. Verktyget presenterades i mars 2019 på ett seminarium i samarbete mellan BeSmå och EnergiRådgivarna. Seminariet filmades och finns på Youtube.

Energimyndigheten lät 2014 ta fram en svensk modell för att belysa och utvärdera vilka mervärden energieffektivisering kan leda till vid svenska förhållanden. Modellen visualiserar mervärdena och bygger på IEA:s 15 kategorier i fyra nivåer; lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

BeSmå har utvecklat och renodlat modellen så att den fungerar för såväl nya som befintliga småhus i olika situationer och av olika användare. De områden som BeSmås Visualiseringsmodell Småhus 2019 spänner över är: energianvändning, klimat- och miljöpåverkan, energiförsörjning och energipris, boendekostnader, bostadens värde och hälsa/välmående. Verktyget är Excel-baserat och fungerar för flera olika användare och användningsområden:

• Småhusköpare

• Småhustillverkarnas säljare

• I diskussioner med banker/långivare

• I diskussioner i bygglovsärenden/ kommuner

• Tillverkare av energieffektiva byggnadskomponenter

• Kommunala energi- och klimatrådgivare

• Som kunskapsuppbyggnad

 

Exempel på mervärden av energieffektiva småhus som finns med i Visualiseringsmodell Småhus 2019:

• Lägre CO2-utsläpp och klimatpåverkan

• Bättre inomhusklimat

• Tryggare energiförsörjning och mindre behov av energiimport

• Bättre hälsa

• Högre andrahandsvärde

• Mindre sårbarhet för ökade energipriser

• Högre produktionsvärde/BNP

• Känslan att man bidrar till en ökad hållbarhet

 

Visualiseringsmodell Småhus 2019 bygger på självskattning genom nivåerna Förbättring, Försämring eller Oförändrat utifrån husägarns perspektiv och samhällsnyttan. Svaren genereras som ett översiktligt cirkeldiagram där olika färger representerar de tre nivåerna.

Visualiseringsmodell Småhus 2019, som lanseras i månadsskiftet mars-april, ska på sikt integreras i Småhusguiden. Modellen kommer att finnas tillgänglig på bl.a BeSmås hemsida. TMF (Trä- och möbelföretagen) är huvudman för BeSmå som har Energimyndigheten som initiativtagare och delfinansiär. 

Se PDF-presentationen Visualisering av mervärden av energieffektivisering i småhus 

Se filmen Visualisering av mervärden av energieffektiVisualisering av mervärden av energieffektivisering i småhusvisering i småhus


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved