2019-02-17

Förnybar energi i fokus på temadagar i Katrineholm

100 % förnybar energi – det är tema för två heldagar i Katrineholm 5–6 maj då flera organisationer inom energieffektivisering och förnybar energi tillsammans arrangerar utställningar, seminarier och andra aktiviteter.

Söndag 5 maj och måndag 6 maj kommer Katrineholm att vara i fokus för verksamma och intresserade inom områdena energieffektivisering och förnybar energi. Då arrangeras eventet 100 % förnybar energi av Svensk Vindkraftförening, Elbil Sverige, Energirådgivarna, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, Västmanland-Upplands Energiförening, Södermanlands Energiförening, Dalarnas Energiförening med flera. Samarbetspartner är ETC-Kullen i Katrineholm, en publik solpark som är en av Sveriges största.

Söndagen 5 maj kommer flera av de deltagande organisationerna att ha sina årsmöten på Kullen, däribland SERO, Elbil Sverige och Västmanlands-Upplands Energiförening. På Kullen arrangeras även en mängd olika aktiviteter på tema förnybar energi, bland annat en utställning med elbilar och andra elfordon, laddutrustning och energilager.

På plats finns en rad utställare inom förnybar energi och energieffektivisering. Under dagen arrangeras visningar och guidade turer på Kullen, utfrågning av utställare på scenen och lekar och tipspromenader. Dagen avslutas med underhållning och föredrag om förnybar energi av Tomas Kåberger med efterföljande middag på Stadshotellet i Katrineholm.

Måndag 6 maj fortsätter programmet på Stadshotellet med presentationer på tema förnybar energi. Bland talarna finns bl.a. Göran Bryntse, SERO, Roland Jonsson, Energirådgivarna, Magnus Johansson, Elbil Sverige, Charlotte Kullander-Hedbom, Region Värmland, Johan Ehrenberg, ETC, energiminister Anders Ygeman, Cecilia Dahlman Eek, Vindkraftssamordnare Sydväst, Fredrik Dolff, Noden för Vindbruk, Torbjörn Sjölin, EnBW och Sten Lillienau, NEAS.

 

För mer information, se SERO:s hemsida


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved