2018-05-14

Remissvar om förslag till ändring i Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd

Sveriges EnergiRådgivare (ER) anser att all levererad och egenproducerad energi till en byggnad bör värderas, att normalisera tappvarmvatten medan hushåll- och verksamhetsel hålls utanför snedvrider verkligheten - fokus bör ligga på använd energi.

Läs hela remissvaret här

 


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2018-04-17
Seminarium tisdag 24 april – solceller och energiåtervinning från spillvatten
Läs mer

2017-12-06
Årets energirådgivare 2017 är utsedda!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-04-17
Seminarium tisdag 24 april – solceller och energiåtervinning från spillvatten
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved