2018-05-14

Remissvar om förslag till ändring i Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd

Sveriges EnergiRådgivare (ER) anser att all levererad och egenproducerad energi till en byggnad bör värderas, att normalisera tappvarmvatten medan hushåll- och verksamhetsel hålls utanför snedvrider verkligheten - fokus bör ligga på använd energi.

Läs hela remissvaret här

 


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved