2018-05-14

Remissvar om förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader

Sveriges Energirådgivare (ER) tillstyrker utan kommentar förslaget till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader.

Läs remissvaret här


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-11-14
Webbverktyg för energieffektiv renovering
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved