2018-05-14

Remissvar om förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader

Sveriges Energirådgivare (ER) tillstyrker utan kommentar förslaget till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader.

Läs remissvaret här


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-05-07
EnergiRådgivarna protesterar mot minskade anslag från Energimyndigheten
Läs mer

2019-03-19
Se seminariet ”Visualisering av mervärden av energieffektivisering i småhus”
Läs mer

2019-02-28
Visualisering av mervärden av energieffektivisering i småhus tema för BeSmå-seminarium
Läs mer

© 2011 All right reserved