2018-05-07

Välkommen till ett nytt verksamhetsår!

Den 24 april hade EnergiRådgivarna sitt årsmöte för 2018. Vi kan blicka tillbaka på ett år med en mängd olika aktiviteter för att höja medlemsnyttan och skapa diskussionsforum för energieffektivisering, bland annat uppskattade webbinarier och studiebesök.

Energieffektivisering är ett område som fortsätter att öka i intresse hos många grupper i samhället. Inte minst hos ungdomar som är på väg ut i arbetslivet och har en tilltro till sin förmåga att förändra, men kanske ännu inte har kunskaperna som behövs. För EnergiRådgivarna innebär det att vi nu är inne i en omfattande utvecklingsperiod där vi skall rekrytera nya medlemmar till föreningen.

Vi ser också att det finns flera grupper inom Energisverige som arbetar ambitiöst för att hjälpa till att minska energianvändningen, men där arbetet kan gå ganska trögt på grund av att vi inte har tillräckligt skarpa energikrav vid ny- och ombyggnad.

EnergiRådgivarna vill vara med och påverka beslutsfattare så att vi får de tuffa och ambitiösa krav vi behöver för att nå EU:s mål om 20 % minskad energianvändning till 2020 och för att kunna uppnå målen satta för 2030 med bland annat 40 % lägre utsläpp av växthusgaser.

EnergiRådgivarna tackar de styrelsemedlemmar som lämnar oss, och hälsar nya förtroendevalda och alla medlemmar välkomna till ett nytt spännande energiår! På agendan står bland annat webbinarier om passivhuscentrum, sektorsstrategier för energieffektivisering och hur det går till att skapa en fossilfri förskola. Kort sagt en rad aktiviteter du som medlem inte bör missa!

 

Peter Karlsson

Ordförande

 

Läs hela verksamhetsberättelsen för 2017/18 här


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved