2017-11-13

Energieffektiviseringens mervärden 24 nov

Frukostmöte 24 november – på plats och på webben – om energieffektiviseringens mervärden.

Energieffektivisering ger minskade växthusgasutsläpp, tryggare energiförsörjning, lägre levnadskostnader, bättre hälsa och välmående, ökad industriell produktivitet, minskade lokala luftföroreningar.

I ett av de projekt som finansierats av Energimyndigheten har man tagit fram en modell som visualiserar energieffektiviseringens mervärden. 

Agneta Persson, head of Energy and Sustainable Cities, Anthesis Group, var med och tog fram den här modellen och presenterar det bakom­liggande arbetet på det här seminariet som är öppet för alla, även för dem som inte ännu är medlemmar i EnergiRådgivarna.

Läs mer här om seminariet.

Anmälan senast 22 november


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved