2017-05-12

GrowSmarter på årsmötet i Årsta

I samband med EnergiRådgivarnas årsmöte den 2 maj arrangerades ett studiebesök vid ombyggnationen av flerbostadshusen vid Valla torg i Årsta, Stockholm

Ombyggnaden är en del i EU-projektet Grow Smarter och det är tänkt att området ska utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar. Drygt 300 lägenheter (fyra höghus samt två lamellhus) från tidigt 1960-tal djuprenoveras och får ny teknik och så kallade smarta lösningar installerade. I projektet ingår också energieffektivisering av en relativt ny bostadsrättsförening – Årstakrönet – och en kommersiell fastighet från 1960-talet i Slakthusområdet.

Vid djuprenoveringen har de boende evakuerats och erbjudits tillfälliga boenden under ca 1 års tid. Projektet startade 2016 och ska vara avslutat 2018.

I Valla torg är målsättningen att minska energianvändningen med 60 % (från 154 till 60 kWh/m2/år). I Slakthusområdet är målsättningen att spara energin från 270 kWh/m2/år till 150 kWh/m2/år och vad gäller bostadsrättsföreningen så vill man testa olika tekniker i syfte att minska energianvändningen.

I Valla Torg testas bland annat installationer av 4-glas fönster, tilläggsisolering, nya lösningar för tilluftsintag, FLVP, VVC-system, installation av solceller (77 kW installerad effekt), energieffektiva hissar m.m. Olika smarta och hållbara lösningar för att minska miljöpåverkan från transporterna prövas med logistiska lösningar som främjar alternativa bränslen, bilpooler, cykellösningar m.m. Lösningar med smart utomhusbelysning testats också i området, med tekniken som t.ex. dimrar ner belysningen vid frånvaro av rörelser.

I området installeras även ett nytt avfallshanteringsystem med sopsug och sopsortering direkt i lägenheten via påsar i olika färger. Hyresgäster i Valla torg får en central elmätare/styrdosa installerad i varje lägenhet, som synliggör energiförbrukningen och möjliggör styrning av temperaturen i de olika rummen.

I brf Årstakrönet använder man sig bl.a. av en metod som kallas för adaptiv styrning där man försöker utnyttja husets tröghet vid värmelagringen.

Projektet utvärderas kontinuerligt och de objekt där djuprenovering pågår ska utvärderas två år efter inflyttningen. Stockholms stad har i uppdrag att utvärdera transporterna vid Slakthusområdet, KTH ska utvärdera de tekniska lösningarna av projektet och Universitetet i Barcelona ska utvärdera de ekonomiska aspekterna.  

Läs mer om Grow Smarter där Stockholm, Barcelona och Köln samarbetar för att utveckla morgondagens smarta städer.

 


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved