2017-04-06

När ska Nära Noll bli nära noll?

– Tre viktiga punkter i plan- och byggförordningen från december 2016 är: mycket hög energiprestanda uttryckt som primärenergital, goda egenskaper gällande elhushållning och att byggnaden ska ha en bra klimatskärm. Med rätt styrmedel i BBR/NNE kan vi på sikt halvera energianvändningen i byggnader, förbättra inomhusmiljön, öka sysselsättningen och exporten.

Det sade Birgitta Govén, ordförande i EnergiRådgivarna, på ett seminarium i riksdagen den 5 april anordnat av Emma Hult, bostadspolitisk talesperson (MP) tillsammans med EnergiEffektiviseringsföretagen, Belysningsbranschen, Svensk Ventilation, Isoleringsfirmornas förening, Swedisol och EnergiRådgivarna.

– Lösningen som vi ser är att fokusera på den energi ett hus använder och på så sätt sträva mot teknikneutralitet.

– Fokus ska ligga på en bra energieffektiv byggnad med låga energiförluster. Nu går Boverket ut med en ny, snabb, remissrunda gällande reglerna för 2017. Dessutom kommer samtal i grupp hållas om reglerna som ska träda i kraft 2021. Detta ska vara klart 1 juni i år, så det är bråttom, sade Birgitta Govén.

Svante Axelsson, nationell samordnare för ett fossilfritt Sverige, framhöll att han tycker att det är synd att man håller på att dribbla bort nära-noll-energibegreppet:

– Jag har frågat mina barn vad nära noll är och de svarar inte ”mellan 50 och 90” (de ungefärliga siffror som nämnts av Boverket, reds. anm.). Dessutom är det viktigt att vi använder även förnybar energi på ett vettigt sätt och sätter energieffektiviseringen först, vilket EU nu tyvärr verkar ha tappat fokus på.

Magnus Eklund, vd för Systemair Sverige, berättade hur företaget arbetar med och investerar i utveckling av energieffektiva ventilationslösningar.
- I Sverige ligger vi långt framme på området ventilation och energieffektivitet. Vi ser gärna hårdare krav för att på så sätt stärka vår konkurrenskraft ytterligare. Vi tycker att Eko-designdirektivet, som diskvalificerar de sämsta produkterna ur energisynpunkt från marknaden, är positivt. Viktiga för oss är Energieffektiviseringsdirektivet och Direktivet om byggnaders energiprestanda, där det senare är på gång att revideras. Utformningen av NNE-regelverket i Sverige är mycket viktigt. Om detta styrs rätt finns väldigt stor potential när det gäller export och sysselsättning för Sveriges räkning.

Läs mer om seminariet hos Slussen.biz

riksdagen5april2017

Svante Axelsson, nationell samordnare för ett fossilfritt Sverige, Magnus Eklund, vd för Systemair Sverige och Birgitta Govén, ordförande i EnergiRådgivarna talade på ett riksdagsseminarium om energieffektivisering och Nära-Noll energikraven i BBR den 5 april 2017.

Bild: Ulrik Hammarsträng, Slussen biz


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved