2017-03-01

Remissvar: Ändrade regler i BBR och BEN

Vi anser att det är olyckligt att regeringen har låst sig vid att använda primärenergibegreppet eftersom bland annat Energikommissionen kom fram till att definitionen av Näranollenergihus bör fokusera på använd energi och inte köpt/levererad energi.

Teknikneutralitet är mycket viktigt. Under en byggnads livslängd kan energiförsörjningssystem växla. Vi anser att det är viktigt att det är byggnadens energiprestanda som avses och inte en blandning av denna och hur energitillförseln sker.

Det skriver EnergiRådgivarna i sitt remissvar till Boverkets förslag till ändrade regler i BBR och BEN 4562/2016.

Läs hela remissvaret här


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-05-07
EnergiRådgivarna protesterar mot minskade anslag från Energimyndigheten
Läs mer

2019-03-19
Se seminariet ”Visualisering av mervärden av energieffektivisering i småhus”
Läs mer

2019-02-28
Visualisering av mervärden av energieffektivisering i småhus tema för BeSmå-seminarium
Läs mer

© 2011 All right reserved