2016-11-17

Är energieffektivisering lönsamt?

Är energieffektivisering verkligen lönsamt? Hur mycket energieffektivisering har samhället råd med? Är det samhällsekonomin eller resurstillgångarna som sätter gränsen? Det är några av de frågor som väckts när Sverige nu ska besluta om ett mål för energieffektivisering.

– Vi har idag sänt denna skrivelse till Energikommissionen som en reaktion på att man gör ständiga analyser av det samhällsekonomiska ”gränsvärdet” för effektivisering. Vi menar att den gränsen är diffus och befinner sig i ständig förflyttning uppåt. Vi befinner oss långt under den optimala/maximala nivån och det vore viktigare att ägna sig åt att finna ut hur acceptansen för ”de lågt hängande frukterna” skall ökas, säger Hans Nilsson, ordförande i EEF.

”De utredningar som presenterats för Energikommissionen har en snäv och statisk bedömning av potentialen för energieffektivisering och tar bland annat inte hänsyn till den teknikutveckling vi alla ser.

Om Sverige vill ta rollen som internationell förespråkare för energieffektivisering och dra nytta av de industriella fördelar det ger, krävs ett ambitiöst mål som är minst i nivå med det som IEA förordar”, skriver EEF i sin inlaga till Energikommissionen.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved