2016-10-24

Remissvar om förslaget om klimat- och luftvårdsstrategi

EnergiRådgivarna anser att förslaget från Miljömålsberedningen om en klimat- och luftvårdsstrategi är bra för att Sverige ska kunna uppfylla miljökvalitetsmålen och generationsmålet, men anser att det finns luckor i informationen om hur man kan arbeta med att minska koldioxidutsläppen.

”Vi föreslår ett mål som styr mot en verklig effektivisering av energianvändningen, involverar alla viktiga sektorer som byggnader, transporter och industri samt driver fram innovation hos svenska företag och öppnar nya exportmöjligheter. En effektiv slutanvändning är av yttersta vikt för att alla delar i energisystemet och arbetet för en hållbar klimat- och luftvårdsstrategi ska komma till sin rätt och kunna bidra med kvalitet”, skriver EnergiRådgivarna.

Hela remissvaret hittar du här


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-05-07
EnergiRådgivarna protesterar mot minskade anslag från Energimyndigheten
Läs mer

2019-03-19
Se seminariet ”Visualisering av mervärden av energieffektivisering i småhus”
Läs mer

2019-02-28
Visualisering av mervärden av energieffektivisering i småhus tema för BeSmå-seminarium
Läs mer

© 2011 All right reserved