2016-10-24

Remissvar om förslaget om klimat- och luftvårdsstrategi

EnergiRådgivarna anser att förslaget från Miljömålsberedningen om en klimat- och luftvårdsstrategi är bra för att Sverige ska kunna uppfylla miljökvalitetsmålen och generationsmålet, men anser att det finns luckor i informationen om hur man kan arbeta med att minska koldioxidutsläppen.

”Vi föreslår ett mål som styr mot en verklig effektivisering av energianvändningen, involverar alla viktiga sektorer som byggnader, transporter och industri samt driver fram innovation hos svenska företag och öppnar nya exportmöjligheter. En effektiv slutanvändning är av yttersta vikt för att alla delar i energisystemet och arbetet för en hållbar klimat- och luftvårdsstrategi ska komma till sin rätt och kunna bidra med kvalitet”, skriver EnergiRådgivarna.

Hela remissvaret hittar du här


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-11-14
Webbverktyg för energieffektiv renovering
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved