2016-10-17

Ny strategi för satsning på solel

Förenkling och harmonisering av regelverk för solcellsinstallationer, ökad satsning på information och kunskap samt införande av ett nytt avdrag för solceller. Det är några av de centrala delarna i det förslag till nationell strategi för ökad användning av solel som Energimyndigheten idag lämnar över till regeringen.

Totalt ser Energimyndigheten det som möjligt att svensk solel kan öka till mellan 5 och 10 procent av den totala elanvändningen i Sverige 2040. Men för att nå dit finns det hinder som måste undanröjas.


Strategins första steg underlättar för introduktion av små och mellanstora anläggningar på elmarknaden.
Exempel på detta är införande av ett solROT-avdrag istället för investeringsstöd för privatpersoner.

– Det är ett bekant sätt att hantera skatteavdrag och väntetiden för att erhålla stöd kortas samtidigt väsentligt, säger Zinaida Kadic.

 

Exempel på andra åtgärder i strategiförslaget:

  • att energiskattelagen justeras så det gäller per anläggning istället för utifrån juridisk person,
  • att utbyggnaden blir mer resurseffektiv genom att se över bygglovsprocesser, avfallshantering och fysisk planering,
  • att elcertifikat för mikroproduktion ersätts genom justering av något av de andra stöden.

 

Länk här till Energimyndighetens Stöd till solceller


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved