2016-06-30

Varför behövs Vita certifikat i Sverige?

Varför behövs Vita certifikat i Sverige och hur skulle de kunna fungera? Detta diskuterar Hans Nilsson, ordförande i EEF,  i en ny rapport, Vita Certifikat för Sverige, som anser att det är hög tid att bestämma hur systemet skulle kunna se ut.

Rapporten ges ut gemensamt inför Almedalen 2016 av föreningarna EEF och EnergiRådgivarna

Sverige bör införa Vita certifikat för att:

  • Uppfylla artikel 7 i Energieffektiviseringsdirektivet, EED
  • Bidra till det mål för energieffektivisering som ska fastställas enligt Energiöverenskommelsen
  • Realisera den fulla potentialen för energieffektivisering
  • Vara ett styrmedel inom sektorer där sådana saknas i dag
  • Underlätta för brukare / energianvändare att genomföra åtgärder
  • Engagera energibolagen i arbetet med energieffektivisering
  • Energidistributören sänker kostnaden då behovet av nätutbyggnad minskar

Definition: Vita certifikat är ett system där energibolag åläggs att inneha ett visst antal vita certifikat per år. Certifikaten skapas genom registrerade energieffektiviseringar som utförs av eller hos slutanvändarna.

Vita Certifikat för Sverige, sammanfattning (pdf)

Vita Certifikat för Sverige, hela rapporten (pdf)

Mer om Vita certifikat hittar du i EEF:s faktasamling om energieffektivisering


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved