2016-05-10

Fel och brister i VVC-systemet? 18 maj i Göteborg

Detta seminarium ägnar vi åt att diskutera fel och brister i VVC-systemet.
Att VVC-förluster i flerbostadshus är en stor energibov visar en nyligen
publicerad kartläggning som Bengt Bergqvist, konsult på Energianalys, genomfört.
Peter Karlsson, konsult på Aktea Energy, och Anders Gustavsson, Canmera, beskriver hur problemet ser ut och diskuterar vad man kan göra åt det.

Möjlighet ges att ställa frågor till föredragshållarna.
Du kan också följa programmet i realtid på webben.

Onsdag 18 maj i HSB Göteborgs lokaler, Science Park

Program:

09:30    Frukostmingel
10:00    Fel och brister i varmvatten och VVC-system. Peter Karlsson,  Aktea Energy
10:30    Förstudie VVC-förluster. Peter Karlsson,  Aktea Energy
10:50    Kartläggning av VVC-förluster. Bengt Bergqvist, Energianalys  
11:20    Injustering av VVC-kretsar. Anders Gustavsson, Canmera

Anmälan till info@energiradgivarna.com senast 16 maj. Meddela om du deltar på plats och vill ha frukost eller om du är medlem och följer programmet på webben.

Hela inbjudan hittar du här


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved