2016-03-28

Ny styrelse och nya avgifter på årsmötet

På EnergiRådgivarnas årsmöte valdes en ny styrelse. Avgående Saga Ekelin och Camilla Hjortling ersattes av Petter Bergman från Stenungsunds kommun och Peter Karlsson, Aktea. Årsmötet beslöt också att justera avgifterna. Ett gruppmedlemskap ersätter kommun- och företagsmedlemskap.

Birgitta Govén omvaldes till ordförande. Ordinarie medlemmar är Maria Perzon, Marcel Berkelder, Joanna Weiss, Roland Jonsson, Marlene Munter, Margot Bratt och Petter Bergman. Suppleanter i nya styrelsen är Mari-Louise Persson och Ingela Brandén samt Peter Karlsson. Till kassör utsågs Peter Karlsson.

Årsavgifterna höjs till 800 kronor per medlem och år. Studenter och pensionärer betalar 400 kronor per medlem och år.

Ett gruppmedlemskap ersätter kommun- och företagsmedlemskapet. För 3000 kronor per år finns det möjlighet att vara upp till fem medlemmar.


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2018-04-17
Seminarium tisdag 24 april – solceller och energiåtervinning från spillvatten
Läs mer

2017-12-06
Årets energirådgivare 2017 är utsedda!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-04-17
Seminarium tisdag 24 april – solceller och energiåtervinning från spillvatten
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved