2016-03-28

Ny styrelse och nya avgifter på årsmötet

På EnergiRådgivarnas årsmöte valdes en ny styrelse. Avgående Saga Ekelin och Camilla Hjortling ersattes av Petter Bergman från Stenungsunds kommun och Peter Karlsson, Aktea. Årsmötet beslöt också att justera avgifterna. Ett gruppmedlemskap ersätter kommun- och företagsmedlemskap.

Birgitta Govén omvaldes till ordförande. Ordinarie medlemmar är Maria Perzon, Marcel Berkelder, Joanna Weiss, Roland Jonsson, Marlene Munter, Margot Bratt och Petter Bergman. Suppleanter i nya styrelsen är Mari-Louise Persson och Ingela Brandén samt Peter Karlsson. Till kassör utsågs Peter Karlsson.

Årsavgifterna höjs till 800 kronor per medlem och år. Studenter och pensionärer betalar 400 kronor per medlem och år.

Ett gruppmedlemskap ersätter kommun- och företagsmedlemskapet. För 3000 kronor per år finns det möjlighet att vara upp till fem medlemmar.


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved