2016-02-17

Energilyftet ska främja intresset för lågenergibyggnader

Energimyndigheten genomför under 2016 Energilyftet som är en kompetenshöjande insats riktad mot bygg- och fastighetsbranschen för att främja byggande av lågenergibyggnader.

Energilyftet beskriver byggprocessen för att energieffektivisera det befintliga beståndet och att bygga energieffektiva byggnader.

Energilyftet startar i mars och genomförs i samarbete med de regionala Energikontoren för att få en lokal förankring. Ett 40-tal lärarledda halvdagsseminarier ska genomföras under året. Därefter sker enskild vidareutbildning via en webbaserad kurs.

Energilyftet är en grundutbildning, som ska ge god bas samt motivation och intresse för att lära mer om lågenergibyggande. Energimyndighetens avsikt är att lyfta målgruppen från nivå 1-2 till nivå 3-4, med tonvikt på helhetstänkande, sunda hus och resurseffektivitet. För specifik kunskap och praktisk tillämpning behövs ytterligare fördjupning och praktiska, lärarledda inslag som idag erbjuds på den privata utbildningsmarknaden.

Läs mer här om utbildningsprogrammet


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved