2016-02-08

Vem bestämmer om det är kallt inomhus?

Ett fastighetsbolags insatser för att minska energiförbrukningen riskerar att få motsatt effekt – att energiförbrukningen ökar, framgår ur en studie som gjorts i bostadsområdet Lagersberg i Eskilstuna. Boende, forskare och fastighetsägare har arbetat tillsammans med att ta fram nya designkoncept för hållbara livsstilar.

Förstudien DelibRetro – Deltagande design för hållbar energianvändning i renoverade miljonprogramsområden – har letts av forskare vid Interactive Swedish ICT och finansierats av Energimyndigheten.

De boende pratade mycket om att det var för kallt i lägenheterna efter att husen renoverats. Fastighetsskötarna hade dock gjort mätningar och ansåg att inomhustemperaturen höll den tänkta nivån.

– Det här är ett intressant område att undersöka vidare. Vem ska ha tolkningsföreträde i en sådan här situation? Hur ser våra normer ut när det gäller inomhustemperatur? Ska man kunna gå i bara t-shirt hemma, eller är det rimligt att man klär sig varmare? I Lagersberg hade vissa boende täppt igen tilluftsventilerna och andra köpt egna värmefläktar. Ett fastighetsbolags insatser för att minska energiförbrukningen riskerar alltså att få motsatt effekt – att energiförbrukningen ökar, säger Cecilia Katzeff, som är DelibRetros projektledare och forskningsledare vid Interactive Swedish ICT.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-09-10
Seminarium för och om Energi- och klimatrådgivningen i Sverige
Läs mer

2019-08-21
Energikontor Norr nominerar Lars Andrén till europeiskt hållbarhetspris
Läs mer

2019-08-21
Seminarium om forskningsprojektet Bo och leva energieffektivt
Läs mer

© 2011 All right reserved