2015-12-03

Energieffektivisering – en överlevnadsfråga!

– Energieffektivisering är en överlevnadsfråga, konstaterade professor Louise Trygg under den avslutande paneldebatten på EnergiRådgivarnas och EEF:s julmingel den 1 december, som inleddes med att diplom och blommor utdelades till de två som utsetts till Årets energirådgivare 2015.

Erika Arklöf – Årets energirådgivare 2015

Erika Arklöf, energi- och klimatrådgivare i Storumans kommun, känner sig mycket uppmuntrad över att få utmärkelsen Årets energirådgivare 2015, men är samtidigt riktigt arg över framtidsutsikterna:

– Vi har kampanjer och bra aktiviteter med fokus på hållbarhet i exempelvis högstadieskolorna och jobbar hårt med samåkningsprojekt, och därför är det skittråkigt rent ut sagt att vi inte kommer att kunna fortsätta med att jobba på lokal nivå från och med 2017.

Energimyndigheten kräver som bekant i sin översyn av stödet till den kommunala energi- och klimatrådgivningen att rådgivningen i mindre kommuner ska samordnas mellan kommuner som har färre än 18000 invånare.

Det kan möjligen fungera utmärkt i södra Sverige, men i Västerbotten och Norrbotten är avstånden stora och invånarantalet i kommunerna små.

– Den lokala känslan försvinner om man slår ihop kommunerna, menar Erika Arklöf, som inte vill sluta jobba med energieffektiviseringsfrågor i första taget.

Statens fastighetsverk – Årets energirådgivare 2015

– Den här utmärkelsen är ju i energikretsar lika stor som Nobelpriset, skämtade Mikael Gustafsson, energispecialist på Statens fastighetsverk som tillsammans med järngänget inom verkets energieffektiviseringsområde applåderades för det viktiga arbete som de gör.

– Offentliga sektorn ska gå före när det gäller energieffektivisering, sedan kan alla andra komma efter, sade Mikael Gustafsson.

Energispecialisterna på Statens fastighetsverk ifrågasätter gamla beprövade metoder med stor experimentlusta. Objekt att testa sin nyfikenhet på saknas inte; Statens fastighetsverk förvaltar över 3000 byggnader. Energieffektivisering är viktig, men byggnadernas kulturvärde väger alltid minst lika tungt i projekten.

Paneldebatt om och med Energikommissionen

Energikommissionens Lise Nordin (MP), Cecilie Tenfjord-Toftby (M) och Rickard Nordin (C) ställde upp för en stunds utfrågning om vilken vikt energieffektiviseringen har i kommissionens arbete. Louise Trygg, expert på energisystem och professor i Linköpings universitet introducerades för dem av Lotta Bångens, vd i EEF, som tillsammans med Birgitta Govén, ordförande i EnergiRådgivarna höll i frågebatteriet.

Alla tre politikerna var ense om att det kommer att bli en bred överenskommelse, även om alla partier möjligen inte kommer att vara med på slutet.

– Än så länge har kommissionen inte börjat prata med varandra och förhandla om en överenskommelse utan är inne i en fas där vi för förutsättningslösa samtal och inhämtar information, sade Cecilie Tenfjord-Toftby.

Effekttopps-problematiken dominerar för närvarande debatten om hur energisystemen ska se ut i framtiden. Många tror att det alltid kommer att behövas mer energi. Där kommer bland annat visionen om 100 % förnybart in, en vision även för de tre i panelen. Dock har man lite olika uppfattning om tidpunkten för när målet ska vara uppnått. Rickard Nordin sade sig ha siktet inställt på 2040.

Lise Nordin menade att det är teknikutveckling och förutsättningar i ”verkligheten” som kommer att avgöra hur energisystemen utvecklas, snarare än att det skulle finnas partipolitiska, ideologiska hinder.

– Hur stor är exempelvis potentialen för att minska elvärmeanvändningen? undrade Lise Nordin.

Energieffektivisering glöms lätt bort i framtidsdebatten. Den syns inte lika påtagligt som solceller och vindkraftverk. Men det är i energieffektivisering framtiden ligger, menar Louise Trygg. Man bedrar sig om man stirrar sig blind på behovet av tillförsel av mer energi.

– Energieffektivisering är en fråga om överlevnad, framhöll Louise Trygg. De företag som inte inser det kommer inte att klara sig. För att få igång ett bra effektiviseringsarbete i ett företag krävs ett starkt engagemang från ledningen.

Lise Nordin avslöjade under panelsamtalet att ett nytt förslag om PFE, program för energieffektivisering i energiintensiv industri, bereds på regeringsnivå, men kunde inte i dagsläget berätta om några detaljer i förslaget.

Obesvarade frågor om energieffektivisering!

Under paneldebatten dök det upp ett par frågor som förpassades till EEF:s och EnergiRådgivarnas blädderblock för vidare debatt och faktakoll.

1. Hur stor del av elvärmen i Sverige är värmepumpar? Vilka typer av värmepumpar är det? Hur mycket belastar elvärmen inklusive värmepumpar totala eleffekten i Sverige kalla vinterdagar?

2. Är det billigare att fasa ut effekttoppar genom bidrag till konvertering från direktverkande el än att arbeta brett i alla sektorer?

Bidra gärna med dina svar till info@energiradgivarna.com eller till info@eef.se


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved