2015-11-10

Varför görs inte lönsamma investeringar i energieffektiviserande åtgärder?

Välkommen till lunchseminarium den 17 november om varför lönsamma investeringar i energieffektivisering inte sker i den utsträckning man skulle kunna hoppas.

Vi lanserar Christofer Skölds policy paper som innehåller ett förslag på hur miljöavskrivningar skulle kunna skapa incitament för företag att investera i energieffektiviseringsåtgärder. Liknande modeller har med framgång implementerats i både Holland och på Irland, så vilka förutsättningar finns det för ett liknande system i Sverige?

Frågorna diskuteras tillsammans med Flavio Santos från Schneider Electric, som ger sin bild av potentialen i dessa åtgärder. Vi får även höra vad Lotta Bångens, vd för EEF anser om förslaget samt vilka problem och potentiella lösningar de anser kan få fart på energieffektiviseringar.

Moderator: Daniel Engström Stenson, Programchef Miljö och Klimat på Tankesmedjan Fores

Tid: 17 november 2015 kl. 12-13:00 (lunchmacka serveras 11:30-12:00)
Plats: Tankesmedjan Fores lokaler, Bellmansgatan 10, Stockholm (T-Slussen/Mariatorget)


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved