2015-10-22

Webinarium – Hållbara hus i kallt klimat

Thomas Olofsson, professor vid Umeå universitet och Ulf Nordwall, projekt­utvecklare på Peab, är redak­törer för boken ”Hållbara hus i kallt klimat. 22 hållbara hus från Bollnäs till Kiruna 1994-2014”.

Boken visar på hur tidiga dis­kussioner under projekte­ringsprocessen kan belysa kvaliteter som är viktiga i ett förvaltnings­perspektiv och skapa mervärde för hyresgäster och byggbransch.

”Hållbara hus i kallt klimat” vänder sig till byggherrar, förvaltare och andra med intresse för hållbart byggande.

Webinariet Hållbara hus i kallt klimat direkt­sänds på nätet tisdagen den 19 november kl. 13.00 – 14.00.

Du som vill delta via nätet kan testa uppkopplingen från kl. 12.45 Det finns möjlighet att närvara på plats – senast 15 minuter innan webinariet börjar – på Umeå Universitet, Tillämpad fysik och elektronik.

Efter inledarnas anföranden finns det chans för åhörarna att ställa frågor på mejlen info@energiradgivarna.com

Du loggar in på webinariet genom en länk som skickas på mejlen till dem som anmält sig.  

Anmälan till mejladressen info@energiradgivarna.com senast dagen innan webinariet sänds.

Webinarierna är en medlemsförmån. Alla medlemmar har möjlighet att kostnadsfritt delta i detta webinarium. Bli medlem du också så får du många möjligheter att lära dig mera om energieffektivisering – ett område där det händer mycket hela tiden!
Enskilt medlemskap i EnergiRådgivarna kostar 700 kronor per år.

 


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved