2015-10-06

Energikartläggning i små och medelstora företag

Energimyndigheten erbjuder nu ett ekonomiskt stöd till små- och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Även ekonomiska föreningar som exempelvis bostadsrättsföreningar kan söka stödet . 

Stödet vänder sig till företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år.

Lantbruk med minst 100 djurenheter kan få stöd även om de har lägre energianvändning. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter.

Energikartläggningsstödet är ett ekonomiskt stöd som täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan, dock maximalt 50 000 kronor.

Under Frågor och svar kan du läsa mer om definitionen av små och medelstora företag.

Läs mer här


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-09-10
Seminarium för och om Energi- och klimatrådgivningen i Sverige
Läs mer

2019-08-21
Energikontor Norr nominerar Lars Andrén till europeiskt hållbarhetspris
Läs mer

2019-08-21
Seminarium om forskningsprojektet Bo och leva energieffektivt
Läs mer

© 2011 All right reserved