2015-09-08

Nominera Årets energirådgivare 2015!

Nu är det dags att nominera kandidater till Årets energirådgivare 2015!

Vi letar efter en person och ett företag som har åstadkommit energi/miljönytta under 2014.

Årets energirådgivare ska ha ett starkt engagemang i energi/miljö- och hållbarhetsfrågor.

Berätta för oss hur personen/företaget t.ex. lyckats genomföra energieffektiviseringsåtgärder med bra resultat, tagit fram en energistrategi som fått genomslag i organisationen eller är duktig på att sprida kunskap och därmed inspirerat andra!

Finns det fakta som stödjer att personens/företagets arbete lett till förbättring på något sätt (energistatistik, ekonomiska resultat, eller annat) som stärker arbetet med hållbar energi) – berätta för oss om det!

Styrelsen ser fram emot förslag på personer och företag som du tycker har gjort något riktigt bra i energieffektiviseringens tecken under året och som är värd utmärkelsen Årets energirådgivare.

Vi vill ha ditt förslag senast den 15 oktober 2015! Adressen är info@energiradgivarna.com

Det slutgiltiga valet görs av styrelsen.

Vilka som får den åtråvärda utmärkelsen Årets energirådgivare tillkännages under hösten på något av föreningens webinarier.


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2018-04-17
Seminarium tisdag 24 april – solceller och energiåtervinning från spillvatten
Läs mer

2017-12-06
Årets energirådgivare 2017 är utsedda!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-04-17
Seminarium tisdag 24 april – solceller och energiåtervinning från spillvatten
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved