2015-06-09

Solel hållbar investering visar test från EM

Energimyndighetens test av solceller visar att de klarar svenskt klimat bra och att det är viktigt att välja rätt växelriktare. Sjunkande inköpspriser och skattereduktion gör att framtiden ser ljus ut för den som vill producera sin egen el direkt från solen.

Energimyndigheten har testat nio solcellsmoduler och lika många växelriktare. Tillsammans bildar de ett solcellssystem som kan användas på villatak. Med ett nätanslutet solcellssystem går det att producera sin egen el och sedan sälja överskottet till elnätet.

Solcellsmodulerna fortsätter att prestera bra även efter att de utsatts för påskyndat åldrande genom kraftiga variationer i temperatur och luftfuktighet. För att se hur bra solcellsmodulerna verkligen klarar den svenska vintern har de även utsatts för ett intensivt snö- och istest i en klimatkammare. Snö fick omväxlande smälta och frysa på, vilket alla moduler klarade av.

Idag kostar en solcellsanläggning för villa bara en fjärdedel så mycket som för fem år sedan. Dessutom kan mikroproducenter av förnybar el sedan årsskiftet få en skattereduktion på den överskottsel som de säljer ut på elnätet. Vid installation kan solcellsägaren även ansöka om solcellstöd eller ROT-avdrag.

Att tänka på inför köp av solcellsanläggning

  • Energi- och klimatrådgivaren i din kommun kan ge opartiska och kostnadsfria råd
  • Ta reda på vilka regler som finns för bygglov i kommunenKontakta ditt elnätbolag innan installationen, eftersom solcellsanläggningen ska kopplas in på elnätet
  • Ansök om ROT-avdrag hos Skatteverket eller solcellsstödet hos länsstyrelsen
  • Läs på om du har rätt till skattereduktionen på mikroproduktion av förnybar el


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-09-10
Seminarium för och om Energi- och klimatrådgivningen i Sverige
Läs mer

2019-08-21
Energikontor Norr nominerar Lars Andrén till europeiskt hållbarhetspris
Läs mer

2019-08-21
Seminarium om forskningsprojektet Bo och leva energieffektivt
Läs mer

© 2011 All right reserved