2015-06-04

Höga fasta elkostnader hindrar energieffektivisering

Minskad elförbrukning med 25 procent ger tyvärr inte lika mycket i plånboken.  Höga fasta elavgifter gör att kostnaden bara minskar med 15 procent. Det framgår av en ny studie av Nils Holgerssongruppen, skriver SABO på sin hemsida.
 
– SABOs medlemsföretag satsar stort på energieffektivisering men elbolagens prismodeller med höga fasta elavgifter är ett hinder, säger Per Holm, energiexpert på SABO och representant i Nils Holgerssongruppen.
 
Nils Holgerssongruppen har studerat hur kostnaderna förändras vid en minskning av el-, fjärrvärme-, vattenförbrukning och sopmängd med 25 procent. Resultatet visar att höga fasta elkostnader gör att en minskad elförbrukning enbart ger 15 procent lägre kostnader. Det är en tydlig försämring från 2011 då motsvarande minskning av elförbrukningen gav en kostnadsbesparing på 18 procent.
 
I mer än hälften av de undersökta kommunerna är kostnadsbesparingen mindre än 15 procent vid lägre elförbrukning. Minst lönsam är energieffektiviseringen i Falun där kostnadsminskningen är mindre än 10 procent.
 
Även en minskad förbrukning av vatten ger liten utdelning i lägre kostnader. I var fjärde undersökt kommun ger en minskad vattenförbrukning med 25 procent mindre än 15 procent kostnadsbesparing. Minst lönsamt är det att spara på vattnet i Stockholm, där är kostnadsminskningen 13 procent.
 
Möjligheten att kapa kostnader genom att minska sin förbrukning ser mycket olika ut i olika kommuner och beror även på vad man sparar. En minskning av vattenförbrukningen och minskad sopmängd ger nästan inget utslag alls på den totala kostnaden.

Däremot visar Nils Holgerssongruppens studie att 25 procents lägre fjärrvärmeanvändning i princip leder till en lika stor kostnadsminskning.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved