2015-05-05

Franska byggnader ska ha solceller och växter

Nya franska kommersiella byggnader måste enligt en ny lag ha sina tak helt eller delvis täckta antingen med solceller eller med växter.

Heta stenöknar, som städer ofta förvandlas till på sommaren, kan få bättre temperaturer med växtbeklädda tak. På vintern skyddar växterna byggnaderna som en extra isolering och vid regn suger de upp vatten som ibland är svårt att snabbt svälja via avloppen i gator och vägar.

Nästa klimatkonferens i Paris i december 2015 har sannolikt fått Frankrike att tänka i lite mer klimatsmarta banor. Hittills har landet gjort förvånansvärt få solenergiåtgärder jämfört med sina grannländer. Tyskland leder stort i denna modernisering - det gäller såväl solenergi som växtlighet på tak, som nu blivit till en miljardindustri.

Läs mer här om Frankrike
och här om sol och växter på tak i Tyskland


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved