2015-04-22

EU kräver att Sverige inför individuell mätning och debitering

Om inte Sverige inför krav på individuell mätning och debitering, IMD, av värme, kyla, gas och tappvarmvatten i varje lägenhet hotar EU-kommissionen med att stämma Sverige, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

IMD är en del i EED, EU:s direktiv för energieffektivisering. I höstas avrådde Boverket från individuell mätning och debitering i nyproduktion och vid ombyggnad.

Boverket och flera tunga instanser i bygg- och fastighetssektorn menade att det inte skulle bli en kostnadseffektiv åtgärd. Huruvida IMD skulle kunna vara kostnadseffektivt i befintlig bebyggelse utreder Boverket för närvarande.

EnergiRådgivarnas styrelse uttalade på sitt möte den 21 april att man i och för sig tycker att det är viktigt att medvetandegöra energianvändningen, men att man ändå går på samma linje som Boverket, dvs inte tycker att kravet på IMD ska bli lag. EnergiRådgivarna konstaterar att utredningar visat att det inte är kostnadseffektivt att inför IMD.

Fastighetsägarens incitament att genomföra energieffektiviseringsåtgärder riskerar att försvinna med IMD eftersom det är de boende och inte ägarna som får ta kostnaden (eller den eventuella vinsten) för en ökad (eller minskad) energianvändning.

Däremot tycker EnergiRådgivarna att det är viktigt att visualisera hur mycket energi brukaren använder, till exempel genom olika displayer som kan kopplas till datoriserade undercentraler eller direkt till ett duschmunstycke.

Många av de mätare som säljs i dag är missvisande, menar EnergiRådgivarna – mätarna visar till exempel volym men inte energi – det vill säga energianvändningen beräknas utifrån volym istället för faktisk energianvändning.

Läs mer:


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved