2015-03-11

Hur viktig är Miljöplanen?

VVS-Forum mars 2015

Många gör en miljöplan, en del vet inte vad det är och vissa skulle vilja göra den, men vet inte var de ska börja! Så ser troligtvis scenariot ut för små och medelstora företag i Sverige. Kärt barn har många namn och miljöplanen kallas säkert både hållbarhetsplan och kvalitetsplan hos vissa företagare. I ärlighetens namn spelar det inte så stor roll vad den kallas för; det viktiga är förstås innehållet.

För oss energirådgivare utgör företagets miljöplan en av grundbultarna i arbetet att hjälpa dem minska energianvändningen. När vi ska beskriva energieffektiviserande åtgärder är det en stor fördel om det redan finns uppsatta mål och krav på minskad energianvändning – då blir jobbet enklare att övertyga hur viktigt det är!

En bra miljöplan beskriver vilka mål företaget har, hur de har tänkt nå dit och vem som ansvarar för att det ska bli gjort. Stora företag har säkerligen en avdelning med ansvar att arbeta med energi- och miljöfrågor där miljöplanen tas fram enligt tydliga processer och rutiner. Hos de mindre och medelstora företagen är det däremot inte lika självklart att det finns utpekade personer som tar ansvar för att det genomförs miljöplaner – här finns mycket att göra!

Det bästa med miljöplanen är att det skapas ett engagemang, att medarbetarna på företaget blir involverade i energifrågan och blir tvungna att lära sig en del om hur energieffektivisering fungerar och kan känna sig delaktiga i ett lyckat resultat. Den bästa drivkraften för att lyckas med ett uppsatt mål är att alla som ska bidra till genomförandet är engagerade, förstår syftet och vet vad som ska göras.

Trots alla tydliga fördelar har inte alla företag en miljöplan. Framför allt beror det på bristande tid och kunskap, tror jag. Många är inte medvetna om vilka positiva effekter den har utan tänker att det blir ytterligare en värmande pärm i hyllan.

Hur kan vi inspirera de som inte har en miljöplan att börja skissa på en? Här finns stora affärsmöjligheter för oss som arbetar med energieffektivisering; både konsulter och entreprenörer kan ta tag i frågan och stötta företagare som behöver hjälp.

Det är viktigt att vi är med och bidrar till att miljöplanerna tar med minskad energianvändning på ett tydligt sätt och beskriver hur de ska lyckas. Förståelse och engagemang hos de anställda är A och O för ett lyckat resultat; arbetet blir också mycket roligare på företaget om alla blir involverade och känner att de kan bidra med sitt strå till stacken.

Framföra llt bör vi visa på den stora nyttan i att visa vägen mot lönsamma åtgärder, där företagarna både bidrar till en bättre miljö och samtidigt ger mer klirr i företagets kassa.

Så visst är miljöplanen viktig, till och med oerhört viktig och du som arbetar i energibranschen – ser du en möjlighet att hjälpa en företagare att ta fram en bra miljöplan, förtydliga den eller till och med förverkliga den - ta den chansen!

Birgitta Govén
ordf i EnergiRådgivarna


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved