2015-02-03

Frukostmöte hos Mestro

Birgitta Govén, EnergiRådgivarna, medverkade i slutet av januari vid ett frukostmöte hos företaget Mestro och pratade om energieffektivisering i kontorslokaler.

– För att få ett lyckat resultat måste man först ta reda på hur stor energianvändning man har, antingen genom att mäta energianvändningen eller hämta statistik från energibolaget, konstaterade Birgitta Govén.

– I nästa steg ska man försöka luska ut vilka energitjuvar man har och för att få ett noggrant resultat är det bra att mäta så mycket som möjligt.

– Sist men inte minst tar man steget för att genomföra de åtgärder som är lönsamma.

Många fastnar och kommer inte vidare vilket kan bero på okunskap och rädsla för att göra fel.

– Våga testa, uppmanade Birgitta Govén.

– Börja exempelvis med belysning som har en säker besparingspotential och där det är förhållandevis lätt att veta vad man ska göra. LED i kombination med lämplig styrning leder oftast till minskad energianvändning.

På det välbesökta frukostseminariet pratade även Per Rosén, Humlegårdsfastigheter, och Anders Palmgren, Genesta, om vikten av att mäta energianvändningen för att åstadkomma energibesparingar och hur en bra miljöprofil höjer värdet på en fastighet.

Mestro erbjuder lösningar inom energi-, miljö- och kostnadsuppföljning.


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved