2015-01-23

”De som bor i lägenhet bör få möjlighet att bidra till energiomställningen”

– Regeringen måste skyndsamt utreda hur också de som bor i lägenhet ska kunna stärka sin ställning på elmarknaden och bidra till energiomställningen, skriver företrädare för bland andra Naturskyddsföreningen, HSB och Hyresgästföreningen i ett debattinlägg den 7 januari i Sydsvenskan.

– Regeringen kommer att undersöka möjligheterna att ytterligare underlätta för privatpersoner som vill producera egen el och att låta exempelvis lägenhetsinnehavare som är andelsägare av förnybar el att få del av skattereduktionen.
Det skriver energiminister Ibrahim Baylan (S) i en replik den 21 januari.

– Diskussionen får dock inte stanna vid möjligheter till egenproducerad el, behovet av effektivare användning är också en viktig aspekt.

– Även här måste lägenhetsinnehavare finnas med i bilden

– Regeringen vill därför införa ett stöd till energieffektiviseringar av miljonprogrammens flerbostadshus. Genom detta kan vi minska energiförbrukningen, vilket gynnar den enskilda konsumenten som får lägre energikostnader, men också minska samhällets klimatpåverkan, skriver Ibrahim Baylan vidare.


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-12-06
Årets energirådgivare 2017 är utsedda!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved