2015-01-13

Utlysning: Energi, IT och Design

Energimyndigheten utlyser 7 miljoner kronor inom forskningsprogrammet Energi, IT och Design. I denna utlysning välkomnas projektförslag inom några av programmets fokusområden. Sista ansökningsdag är 15 mars 2015.

Utlysningen syftar till att påverka individer till ett energieffektivt beteende genom användande av olika former av gestaltning och design av system, produkter och tjänster.

Forskningsprogrammet Energi, IT och Design fokuserar på användarens roll i energisystemet, och syftar till förenkling och ökad överblick av energieffektivisering i människors vardag. Studier om detta omfattar bland annat de drivkrafter som finns hos individer och som kan användas som startpunkt för nya innovativa lösningar. Status och identitet skulle kunna vara en utgångspunkt för att analysera hur individer ser på såväl sitt personliga som kollektivets ansvar att påverka energianvändningen, och i vilka former detta är möjligt.

Denna utlysning avser att stödja forskning inom två huvudområden:

  • Fokus på användares vardagsliv, beteenden och drivkrafter. Var och hur kan design som medskaparprocess påverka energianvändandet? Det vill säga, hur gestaltning kan öka medvetandet om den personliga och kollektiva energianvändningen.
  • Fokus på gestaltning för effektivare energianvändning i framtidens städer. Hur kan den kollektiva energianvändningen förstås och gestaltas och vilka aktörer är centrala i beteendepåverkan på energianvändning? Vilka är drivkrafterna för att få till förändring? Hur förhåller sig energieffektivisering av energisystemet till andra system som finns i städer.

Läs mer här


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved