2014-11-04

Klimatförändringar är ett faktum enligt IPCC

FN:s klimatpanel, IPCC, publicerade sin senaste syntesrapport den 2 november 2014. Där slår man fast att det fortfarande går att begränsa temperaturhöjningen till 2 grader. Men det är mycket bråttom och beslutsfattare världen över måste fatta snabba beslut om åtgärder för att minska utsläppen.

Länk till IPCC:s webbsida

Syntesrapporten slår fast att det har skett klimatförändringar och att observationer har gjorts över hela världen som visar att uppvärmningen är ett faktum. Atmosfären och haven har värmts upp, mängden snö och is har minskat och havsnivån har höjts.

Rapporten visar vidare att det går att hejda uppvärmningen; det finns förslag till åtgärder inom energieffektivisering och förnybar energi som leder till utsläpp nära 0 år 2100 säger Lars J. Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet och deltagare i den svenska delegationen.

Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister:

– Sverige ska intensifiera sitt samarbete med de länder som har högst ambitioner på klimatområdet och som vill gå före. Ett tydligt ledarskap i klimatförhandlingarna behövs och EU måste befästa sin ledande roll i förhandlingarna. EU:s beslut om ett internt utsläppsmål med minus 40 procent till 2030 är ett viktigt steg i rätt riktning och den minsta nivån för EU:s åtagande under den nya överenskommelsen.

IPCC:s kunskapsunderlag lämnas nu till beslutsfattare världen över och utgör en viktig grund till det klimatavtal som ska beslutas i Paris 2015. Syntesrapporten kommer uppmärksammas redan vid de stundande förhandlingarna i Lima i december 2014.

Läs mer på SMHI:s webbplats.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-09-10
Seminarium för och om Energi- och klimatrådgivningen i Sverige
Läs mer

2019-08-21
Energikontor Norr nominerar Lars Andrén till europeiskt hållbarhetspris
Läs mer

2019-08-21
Seminarium om forskningsprojektet Bo och leva energieffektivt
Läs mer

© 2011 All right reserved