2014-10-07

EU-medel till miljösmart byggande i Årsta

Barcelona, Köln – och Årsta får en kvarts miljard av EU för att bygga miljösmarta attraktiva städer – och samtidigt skapa nya jobb. Bostadsområdet Valla i Årsta blir försöksområde för tester av en rad olika smarta tekniska lösningar. Det skriver Dagens Nyheter den 7 oktober 2014.

EU-projektet ”GrowSmarter” ska testa tekniska lösningar som kan användas både i nya och äldre bostäder och stadsdelar. Stockholm, Köln och Barcelona skapar demonstrationsområden för de nya tekniska lösningarna. I går gav EU-kommissionen klartecken för ett bidrag på 25 miljoner euro.

–  Efter årsskiftet börjar vi bygga och allt ska vara klart i slutet av 2016 så att olika delegationer och andra kan komma och titta, säger Gustaf Landahl, projektkoordinator och avdelningschef på miljöförvaltningen till DN.

Mer än 20 företag deltar i projektet som ska utvärderas av oberoende forskare – KTH gör de tekniska utvärderingarna. Omkring år 2018 ska det finnas resultat som visar hur miljösmarta och ekonomiska de olika produkter och idéer som testas är.

– Det handlar om att pröva ny teknik som delvis redan finns i ett sammanhang, säger Gustaf Landahl.

– Tillväxt är ett viktigt mål i Europa och ska tillväxten vara hållbar måste den skapas genom smarta miljötekniklösningar. Vi räknar med att det här projektet kommer att ge 1 500 nya jobb i pilotområdena och i nära samarbete med miljöteknikföretagen, säger Gustaf Landahl på Stockholms stads hemsida.

Ett mål med projektet är att energiförbrukningen och utsläppen från transporter ska minska med 60 procent i de utvalda områdena.

I Stockholm är det Vallaområdet i Årsta – som när det ska förtätas med nya hus kallas Årstastråket – som blir testområde. Stockholmshem ska dra i gång en omfattande renovering av bostäderna som i huvudsak är från 60-talet. Samtidigt ska Valla förtätas med nya bostäder. Slakthusområdet och Hammarby sjöstad är med i projektet i mindre skala, bland annat för att förse Årsta med överskottsvärme från livsmedelsbutiker och datorhallar.

Här är några saker som ska testas i Årsta:

  • Energisparande fönster och väggar.
  • Digitala system som gör att hyresgästen ser energiförbrukningen i realtid.
  • Lokala smarta elnät som kopplar samman solceller, hushållens elbehov, laddstolpar med mera.
  • Smarta energisparande gatlyktor kombinerade med 3G-sändare.
  • Öppna fjärrvärmenät som tar hand om överskottsvärme från till exemplen datorhallar.
  • Smarta sopsugar med påsar för olika slags avfall.
  • Hållbara leveranser av nätköpta varor – med cykelbud och leveransboxar i husen.
  • Satsningar på lånecyklar, bilpooler, elfordon och andra klimatsmarta sätt att röra sig.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved