2014-09-15

Lunchseminarium i Skellefteå 6 nov

På ett kostnadsfritt lunchseminarium om energieffektivisering i Skellefteå den 6 nov belyses hur fastighetsägare kan arbeta med att minska energianvändningen. Som föreläsare deltar företrädare för SkeBo, Skellefteå Kraft, HSB och EnergiRådgivarna.

Lite mer om programmet i Skellefteå 6 nov kl 10:30-14:00:

•    Vad kan man börja med när man vill arbeta med att minska fastighetens energianvändning och driftskostnad? Marlene Munter, energi­samordnare på Skellefteå Kraft, berättar om hur energistatistiken kan användas som verktyg.
•    Är energieffektivisering lönsamt? Patrik Sundberg berättar om hur SkeBo arbetar med energifrågor i sina fastigheter. Han arbetar som teknisk chef och ser sig själv som ett ”smörjmedel” mellan ingenjörer och ekonomer.
•    Den energieffektiva tvättstugan Roland Jonsson, energichef, HSB.
•    LED-belysning Birgitta Govén, ordf i EnergiRådgivarna. Med god lönsamhet, bra belysning och minskad energianvändning är LED nästan alltid det bästa valet i en belysningsanläggning.
•    Öppen diskussion med föredragshållarna om hur fastighetsägare med enkla medel kan minska energianvändningen och driftskostnaderna.

Start kl. 10:30. Lunch kl. 12:30. Därefter diskussion och frågor.  Avslutning kl. 14:00.
Seminarium inklusive lunch är kostnadsfritt, men avgift på 400 kronor plus moms faktureras
om man anmält sig men uteblir. Dock kan anmälan överlåtas på annan deltagare.
Anmälan senast 30 oktober 2014. Max 40 deltagare. Mejla din anmälan genom att klicka på denna länk: info@energiradgivarna.com
Programmet som pdf


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved