2014-09-19

Fel i energideklaration gav husköpare 300.000 kronor i prisavdrag

En barnfamilj som köpt en fastighet i Nykvarn får nu ett prisavdrag på 300.000 kronor, då husets energianvändning visade sig vara nästan den dubbla mot det som angavs i energideklarationen. Det har Svea Hovrätt slagit fast i en dom, skriver VVS-forum.

Enligt energideklarationen skulle den årliga energianvändningen (elvärme, varmvatten och hushållsel) vara drygt 21.000 kWh. Den verkliga energianvändningen visade sig vara närmare 40.000 kWh.

Södertälje tingsrätt, där målet först prövades, konstaterade att uppgiften i energideklarationen utgjorde avtalsinnehåll. Detta eftersom köpekontraktet uttryckligen hänvisade till energideklarationen, som även var bifogad kontraktet.

Vid kontraktsskrivandet hade parterna också gått igenom energideklarationen och signerat denna.

Eftersom ”den faktiska energianvändningen vid tillträdet av fastigheten har varit nästan det dubbla, har fastigheten avvikit från vad som avtalats mellan parterna. Fastigheten har därmed varit behäftad med ett konkret fel”, enligt tingsrätten.


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-12-06
Årets energirådgivare 2017 är utsedda!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved