2014-09-17

Hållbar utveckling kräver förnybar energi

Rapporten ”Better Growth, Better Climate” slår fast att det går att kombinera ekonomisk tillväxt med en hållbar utveckling. De närmaste femton åren sägs bli avgörande för hur det går.

Många av världens växande ekonomier behöver bygga ut infrastruktur, energisystem och  jordbrukssektor när befolkningen växer. Upp till en miljard fler människor beräknas flytta in till städerna. Samtidigt ökar kraven på att världens ekonomier snabbt ska minska sina koldioxidutsläpp.

Man kan behöva bygga mer kompakta städer med bra kollektivtrafik, öka matproduktionen genom att restaurera utarmad jordbruksmark, eller att byta ut nedsmutsande kol och olja mot förnybar energi som vind och solkraft. Det senare skulle kunna stå för mer än hälften av all ny elektricitet de närmaste femton åren, enligt rapportförfattarna.

Här är länk till rapporten


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved