2014-09-17

Hållbar utveckling kräver förnybar energi

Rapporten ”Better Growth, Better Climate” slår fast att det går att kombinera ekonomisk tillväxt med en hållbar utveckling. De närmaste femton åren sägs bli avgörande för hur det går.

Många av världens växande ekonomier behöver bygga ut infrastruktur, energisystem och  jordbrukssektor när befolkningen växer. Upp till en miljard fler människor beräknas flytta in till städerna. Samtidigt ökar kraven på att världens ekonomier snabbt ska minska sina koldioxidutsläpp.

Man kan behöva bygga mer kompakta städer med bra kollektivtrafik, öka matproduktionen genom att restaurera utarmad jordbruksmark, eller att byta ut nedsmutsande kol och olja mot förnybar energi som vind och solkraft. Det senare skulle kunna stå för mer än hälften av all ny elektricitet de närmaste femton åren, enligt rapportförfattarna.

Här är länk till rapporten


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-11-14
Webbverktyg för energieffektiv renovering
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved