2014-09-10

Nominera Årets energirådgivare 2014!

Nu är det dags att nominera kandidater till Årets energirådgivare 2014!

Vi letar efter en person och ett företag som har åstadkommit energi/miljönytta under 2013.

Årets energirådgivare ska ha ett starkt engagemang i energi/miljö- och hållbarhetsfrågor.

Berätta för oss hur personen/företaget t.ex. lyckats genomföra energieffektiviseringsåtgärder med bra resultat, tagit fram en energistrategi som fått genomslag i organisationen eller är duktig på att sprida kunskap och därmed inspirerat andra!

Finns det fakta som stödjer att personens/företagets arbete lett till förbättring på något sätt (energistatistik, ekonomiska resultat, eller annat) som stärker arbetet med hållbar energi) – berätta för oss om det!

Styrelsen ser fram emot förslag på personer och företag som du tycker har gjort något riktigt bra i energieffektiviseringens tecken under året och som är värd utmärkelsen Årets energirådgivare.

Vi vill ha ditt förslag senast den 31 oktober 2014! Adressen är info@energiradgivarna.com

Det slutgiltiga valet görs av styrelsen.

Vilka som får den åtråvärda utmärkelsen Årets energirådgivare tillkännages på EnergiRådgivarnas konferens 27-28 november 2014 i Stockholm


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved