2014-05-14

Individuell mätning och debitering av värme och varmvatten blir lag

I slutet av april beslöt riksdagen att våra lägenheter ska ha individuell mätning och debitering av värme- och varmvattenförbrukningen, IMD. Lagen träder i kraft den 1 juni och är en del av Sveriges implementering av EU:s Energieffektiviseringsdirektiv.

Syftet med lagen är att energikostnaderna ska kunna fördelas efter ”faktisk energianvändning genom energimätning i enskilda lägenheter, varigenom incitamenten ökar för slutanvändare att minska energianvändningen i byggnader”. Mätning – och debitering – ska ske ”om detta är kostnadseffektivt” och tekniskt genomförbart.

Vi är nöjda med att vi fått med kostnadsperspektivet, som vi arbetet hårt för, säger Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna, till Dagens Nyheter. http://www.dn.se/ekonomi/nu-ska-alla-betala-for-sin-egen-varme/

Lagen träder visserligen i kraft redan den 1 juni, men i praktiken kommer den att tillämpas först senare, bland annat för att ingen i dagsläget definierat vad som anses vara ”kostnadseffektivt”. Det ska Boverket ha utrett senast den 1 oktober. Man inbjuder branschen till en hearing i Stockholm den 20 maj för att få input i frågan.

–  Vi kommer bland annat att titta på vad installation och drift av tekniken kostar och vilka mätmetoder som bör användas. Vi kommer också räkna på möjliga energibesparingar genom individuell mätning, den frågan är inte väl utredd, säger Joakim Iveroth, projektledare för uppdraget på Boverket till DN.

De som lobbat mot IMD av värme menar att fastighetsägarna förlorar sitt intresse för att energieffektivisera sina fastigheter när de inte längre ser en ekonomisk vinning i detta. Eftersom lägenheterna behöver olika mycket värme för att få samma temperatur anses IMD också vara ett system som slår orättvist mellan de boende.

– Att mäta värme- och vattenförbrukning är bra, men vår rekommendation är att enbart debitera för varmvattnet, säger Jonas Tannerstad, chef för el och automation på Örebrobostäder, och Årets energirådgivare 2012, till DN.

http://www.dn.se/ekonomi/forbrukningen-av-varmvatten-minskade/

Det allmännyttiga bostadsbolaget Örebrobostäder var tidigt ute med att mäta och ta betalt individuellt för vatten- och värmeförbrukning (IMD) av sina hyresgäster. Samtidigt sänktes grundhyran.

Vi såg besparingar på individuell debitering av el och vatten, men för värme steg energikostnaden. Det blev en väckarklocka, säger Jonas Tannerstad, chef för el och automation på Örebrobostäder.

– Att kostnaden för värme steg berodde på att fler hyresgäster valde höjd värme än sänkt när de fick välja själva.  För att kunna leverera dessa temperaturer var vi tvungna att skruva upp undercentralen i fastigheten, med högre energikostnader som följd, säger Jonas Tannerstad.

–  Vår slutsats var att det är bra att mäta värmen för ökad effektivisering av styrningen, men inte ta individuellt betalt för den, säger Jonas Tannerstad.

Däremot ser Jonas Tannerstad stora fördelar med att låta hyresgästerna betala för sin varmvattenförbrukning.

–  Förbrukningen av varmvattnet minskade med runt 25 procent i snitt när man införde individuell mätning av varmvattnet.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved