2014-03-20

Nästan bara kvinnor i nya styrelsen

Den nya ordinarie styrelsen som valdes vid EnergiRådgivarnas årsmöte den 18 mars består nu nästan enbart av kvinnliga ingenjörer!

Som Roland Jonsson, den enda mannen i styrelsen, uttryckte det på sitt alltid lika humoristiska vis: ”Äntligen har vi valt styrelsemedlemmar efter kompetens – inte kön!” Valberedningen poängterar dock att man på sikt eftersträvar en jämn fördelning mellan könen.
Hans Nilsson och Jesper Peterson som hängivet engagerat sig i styrelsearbetet avtackades för sina mångåriga insatser.

Till ordförande omvaldes Birgitta Govén, Aton teknikkonsult.

Övriga ordinarie ledamöter:
    Margo Bratt, K-Konsult Arbetsmiljö VVS
    Saga Ekelin, WSP
    Anna Jivén, Athena Advisory
    Marlene Munter, Skellefteå kraft
    Lisa Ossman, SP
    Mari-Louise Persson, energi- och klimatrådgivare, Uppsala
    Maria Perzon, Bengt Dahlgren
    
Suppleanter:
    Camilla Hjortling, Vattenfall
    Ingela Brandén, energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen Jämtland
    Roland Jonsson, energichef, HSB


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-05-07
EnergiRådgivarna protesterar mot minskade anslag från Energimyndigheten
Läs mer

2019-03-19
Se seminariet ”Visualisering av mervärden av energieffektivisering i småhus”
Läs mer

2019-02-28
Visualisering av mervärden av energieffektivisering i småhus tema för BeSmå-seminarium
Läs mer

© 2011 All right reserved