2014-02-14

Kommunala särkrav stoppas av regeringen

Regeringen har nu presenterat sitt lagförslag ang förenklad plan- och byggprocess vars syfte är att öka bostadsbyggandet. Bostadsminister Stefan Attefall skriver i en debattartikel i SvD att han är stolt över detta förslag. Många instanser är kritiska till att de kommunala särkraven på tuffare energikrav därmed tvingas upphöra.

Bostadsminister Stefan Attefalls debattartikel

Lagrådsremissen om en enklare planprocess


Till tidningen VVS-forum säger Karolina Skog (MP), kommunalråd i Malmö:

– Vi tänker fortsätta bygga enligt tuffare energikrav tills domstolen stoppar oss.

– Det är otroligt märkligt att man vill stoppa lokalt arbete för hållbart byggande, säger Karolina Skog och tillägger att Malmö inte ställer några energikrav i detaljplanerna, utan i exploateringsavtalen. Dessutom anpassar Malmö nu sina energikrav till Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting:

– Förbudet innebär att kommunerna förlorar ett av sina viktigaste verktyg för att främja hållbar miljöutveckling. Kommunerna behöver ställa energikrav som går längre än statens byggregler eftersom statens energikrav är låga, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på förbundets hemsida.

– SKL har tagit fram en rekommendation för hur kommuner kan ställa energikrav enligt en gemensam och tydlig nivå. Denna nivå är betydligt mer ambitiös än statens energikrav och planen är att höja nivån allteftersom byggindustrins utveckling går framåt. Regeringen ska skärpa statens byggregler, det är bra. Men det behövs inte bara bättre nationella minimiregler, det behövs också kravnivåer för dem som vill gå före.

Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) i Stockholm:

– Stockholms stad har bevisat att det går att kombinera byggande och samtidigt ställa höga miljökrav. Det vore märkligt om lagrådet släpper igenom just denna del av Attefalls förslag, eftersom det är en stor inskränkning i äganderätten för kommuner att inte kunna bestämma över den mark man själv äger. Om det är så illa att förslaget blir verklighet är pressen mycket stor på regeringen att ställa lika tuffa energikrav på nationell nivå så att inte Sverige tappar trovärdighet och för att vi ska nå klimatmålen, säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C) i Stockholm till VVS-Forum.

Sveriges Byggindustrier:

– Enhetliga nationella byggregler underlättar för att bygga rationellt och industriellt och pressar kostnaderna, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef för Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved