2014-01-30

Energieffektivisera i samband med renovering!

Eftersom energianvändning i byggnader står för en stor del av Sveriges årliga energianvändning och de befintliga byggnaderna utgör den största delen av våra bostäder, så måste vi satsa skarpt på att energieffektivisera i samband med renoveringa, skriver EnergiRådgivarna i sitt remissvar till Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader.

Tyvärr märker vi att flera fastighetsägare gör lönsamhetskalkyler som baseras på att besparingen av en minskad energianvändning ska bekosta stambyte, renovering av elsystemet med mera och konstaterar då att det blir för dyrt och fastighetsägarna avstår då från de energieffektiviserande åtgärderna. Det innebär att man undviker att göra det som faktiskt ger lite tillbaka i plånboken. Lönsamhetskalkyler måste genomföras på så vis att man ser vad merkostnaden blir för att renovera energieffektivt i jämförelse med konventionell renovering och beräkna lönsamheten på det. För att lyckas med detta måste det ställas krav på minskad energianvändning vid renovering och det måste ställas krav på att en korrekt LCC-kalkyl ska genomföras.

Det räcker inte att ge råd och information innan en renovering ska genomföras; det behövs ett stöd även för att få igång arbetet att genomföra de energieffektiviserande åtgärderna, skriver EnergiRådgivarna vidare.

I syfte att höja potentialen för energideklarationerna och samtidigt skapa ett intresse och engagemang för låg energianvändning i hushållen föreslår EnergiRådgivarna att man ska kunna få ROT-bidrag för att genomföra en energideklaration.

Länk till remissvaret Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader (2014-01-29)
Tillbaka

På gång i föreningen

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2018-04-17
Seminarium tisdag 24 april – solceller och energiåtervinning från spillvatten
Läs mer

2017-12-06
Årets energirådgivare 2017 är utsedda!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-04-17
Seminarium tisdag 24 april – solceller och energiåtervinning från spillvatten
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved