2013-10-31

Smartare golvvärme och element sparar mycket el

Nyligen beslutades om krav för att minska elementens elanvändning. EU:s beslut för elprodukter som används för uppvärmning kräver smarta produkter som bidrar till att Sveriges elanvändning effektiviseras ytterligare.

Tidigare har EU beslutat om krav på pannor, värmepumpar och varmvattenberedare och nu var det dags för rumsvärmare. Kraven ställs på rumsvärmare som avger värme direkt till rumsluften och som använder elektricitet, flytande eller gasformiga bränslen, det vill säga till exempel elgolvvärme och element.

– Genom den nya lagen minskar onödigt värmespill från direktuppvärmning genom krav på till exempel termostat, timer eller närvarokontroll för elelement. Produkten måste helt enkelt vara smart och bara stå på om den behövs och slå av om värmen genast vädras ut genom öppna fönster, säger Anna Carlén.

Lagkraven gäller från 1 januari 2018. EU-kommissionen beräknar att Sverige genom lagkrav för rumsvärmare sparar 2 TWh från år 2020.

Läs hela nyheten från Energimyndigheten här


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved