2013-10-10

Personcertifiering införs för energideklaranter

Från årsskiftet införs krav på personcertifiering för dem som arbetar med energideklarationer, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande. De nya reglerna innebär att alla personer som arbetar med energideklarationer ska ha särskild kompetens.

Hittills har det krävts att företaget eller den person som gör energideklarationen är ackrediterat som kontrollorgan. Detta har inneburit att det ackrediterade kontrollorganet har varit ansvarigt för hela upprättandet av energideklarationen, men det har inte ställts några krav på kompetens för de personer som utför besiktningar i samband med energideklarationen.

Nu avskaffas kravet på ackreditering och det införs nya regler om att samtliga personer som arbetar med energideklarationer ska vara certifierade. För att certifieras måste personen uppfylla vissa kunskapskrav, ha en viss grundutbildning och erfarenhet samt bedömas som lämplig. Certifieringen utförs av särskilda certifieringsorgan.

De nya reglerna införs för att höja kvaliteten på energideklarationerna och särskilt på de energibesparande rekommendationer som ska lämnas. Det nya systemet kommer även att ge möjligheter för fler små företag att etablera sig på marknaden, eftersom systemet med ackreditering har inneburit fasta kostnader som varit mer belastande för mindre företag.

De nya reglerna om personcertifiering träder i kraft den 1 januari 2014. Genom en övergångsbestämmelse införs en omställningsperiod på sex månader så att ett företag eller en person kan upprätta energideklarationer tom juni 2014 med stöd av en tidigare ackreditering.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved