2013-07-15

Vilka blir Årets Energirådgivare?

Varje år utser föreningen Årets Energirådgivare som koras på kongressen. Anmäl dig till årets kongress för att höra intressanta föredrag om energieffektivisering och se vilka som utmärkt sig detta år som föredömen inom området.

 

Tidigare års vinnare till Årets Energirådgivare

2012 - Knivsta kommun respektive Jonas Tannerstad på Örebrobostäder

Motiveringar:
Knivsta kommun har utsetts till Årets Energirådgivare 2012 för sitt breda politiska engagemang över blockgränserna inom området hållbar framtid. Med hänsyn till de risker för framtiden som peak oil innebär har man i Knivsta kommun bestämt sig för att ligga steget före och att redan nu börja ställa om till en hållbarare ort inom samtliga områden när det gäller biffen, bilen och bostaden. När det visade sig att det inte gick att bygga ett vindkraftverk inom kommunen på grund av närheten till Arlanda beslöt man att utreda dessa möjligheter. I väntan på svaret införskaffades ett vindkraftverk i Skåne för försörjning av kommunens el. I det senaste initiativet bjuder man in kommunmedborgarna till bygget av en solcellspark genom en ekonomisk förening. På sin väg mot ett fossilfritt samhälle leds Knivsta kommun av engagerade politiker mot en tryggare framtid inom energiförsörjningens område.

Örebrobostäder är med 20 000 lägenheter och 40 000 hyresgäster ett stort och tongivande bolag i sitt område. Man har satt målet att till 2015 minska elanvändningen med 25 procent. Det kommunalägda bostadsbolaget Örebrobostäder har med tydliga mål identifierat och åtgärdat många energibovar. Målet är högt, men inte orealistiskt. År 2015 ska energikostnaden ha kapats med 25 procent. Detta motsvarar 13,6 GWh. Det är lika mycket som den årliga energiförbrukningen för 680 villor.
Jonas Tannerstad, teknikansvarig inom el-, styr och reglerteknik på Örebrobostäder, är mannen bakom satsningen. Han har lovat att äta upp sin hatt om de inte når målet. Vid årsskiftet passerades 13 miljoner kWh så han är på god väg. EnergiRådgivarna tycker att djärvheten i målsättningen och valet av diet, samt i det som redan uppnåtts, gör Jonas Tannerstad till Årets energirådgivare.

 

2011 - HSBs klimattåg respektive Berit Carlsson, handläggare i energieffektiviseringsfrågor på Testlab

Motiveringar:

HSB klimattåget HSB har, med sitt innovativa grepp att med sin tågkampanj skapa större uppmärksamhet och med sin uppföljande information om energiåtgärder, visat hur man kan nå ut med ett budskap i ett vittförgrenat nät av många bostadsrättsföreningar över hela landet. Sättet, att inte bara skapa medvetenhet och kunskap utan att också ta steget över i åtgärder, manar till efterföljd.

Berit Carlsson har avslöjat våra vardagsapparaters hemligheter som energislösare och förmedlat sina rön till svenska folket med stor entusiasm och med pedagogisk tydlighet. Berit har under många år vid Energimyndighetens testlaboratorium trängt på djupet och avslöjat våra vardagsapparaters hemligheter som energislösare och förmedlat sina rön för svenska folket med stor entusiasm och med pedagogisk tydlighet. Hon har på detta sätt starkt bidragit till att göra vår vardag energieffektivare.

 

2010 - SABO-företagens Skåneinitiativ respektive Willy Ociansson, energikonsult

Motiveringar:
SABO-företagens Skåneinitiativ har beskrivits som ett Kyotoprotokoll för de kommunala bostadsföretagen genom att undertecknarna förbinder sig att under en 9-årsperiod minska energianvändningen med 20 %. När man på detta sätt går längre än den svenska målsättningen och uppfyller EU:s intentioner i de olika direktiven och handlingsplanerna, blir man ett nationellt och internationellt föredöme.

Willy är en sådan person som man önskar att man hade som granne. Han fixar, han vet hur och var, och han har alltid ett leende på läpparna och ett vänligt ord på vägen. Vi har lärt känna honom som den energikunnige som under sitt yrkesliv alltid förändrat. Inte bara de objekt han arbetat med, utan
även sin arbetsplats, sin organisation och den teknik han jobbar med genom att ständigt uppfinna något nytt. Genom avancerade uppfinningar, sunt förnuft och praktiska tillämpningar genomför Willy energieffektiviseringar med en glöd som vi gärna vill belöna.

 

2009 - Tidningen ETC respektive Peter Karlsson, energikonsult

Motiveringar:
Peter Karlsson har i många år hävdat att det finns stor potential för energieffektivisering i våra företag och har genom konkreta mätningar på plats visat att dessa kan realiseras med rimliga och lönsamma investeringar. Energirådgivarna tycker också det är extra glädjande att Peter alltid delar med sig av sina kunskaper, erfarenheter och resultat så att andra rådgivare stärks och får mer underbyggda argument i sina dagliga företagskontakter. Att mäta är att veta och nu vet vi, tack vare Peter, var de stora effektiviseringspotentialerna finns.

Tidningen ETC har konsekvent lyft fram energifrågan och behovet av och potentialen i  energieffektivisering. ETC har vidare tagit en pionjärroll i att öka intresset för och sprida småskalig, lokal elproduktion genom satsningen EgenEl. Småskalig, brukarägd elproduktion med exempelvis solceller eller småskalig vindkraft har potential till att bidra till en hållbar energiförsörjning. En aspekt vi särskilt vill lyfta fram genom årets pris är vilken betydelse det kan ha för energieffektivisering att engagera människor i sin egen energiproduktion. Effekten av småskalig och lokal elproduktion blir därmed inte endast nyproduktion, den kan även leda till betydande förbrukningsminskningar genom ökad kunskap och intresse om energieffektivisering. Den effekten kan t.o.m. vara mer betydande än den tillkommande elproduktionen.

 

2008 - Jonas Wedebrand, energirådgivare i Lidköpings kommun respektivt DNs motorbilaga

Motiveringar:

Jonas Wedebrand är en av våra främsta kommunala energirådgivare. Han har gjort stora insatser såväl inom föreningens ramar som inom olika regionala och nationella nätverk. Genom gedigen kunskap, stort engagemang och stor pedagogisk förmåga har Jonas Wedebrand drivit projekt vars syften varit att få ett mer energieffektivt samhälle. Han har t ex varit drivande på regional och nationell nivå när det gäller att se fördelarna med att renovera fönster med energiglas istället för att köpa helt nya. Med sin outsinliga entusiasm har han inspirerat och väglett både rådtagare och rådgivare i sin omgivning. Jonas Wedebrand förmåga att med humorns hjälp argumentera kring så viktiga frågor som långsiktiga systemlösningar är vitsordad och uppskattad av många.
Vision utan handling är en dagdröm. Handling utan vision är en mardröm

DN Motor. Syftet med föreningen EnergiRådgivarna är att ställa om Sveriges energisystem. För att medverka till denna omställning behöver vi arbeta inom flera områden. Ett område som blir allt viktigare är transporter. Årets pristagare har utmärkt sig just inom detta område. Årets pristagare:
• har lyft transportfrågan till den stora miljöfråga det är
• har både konsument- och helikoptersyn på transportfrågan
• kritiserar och ifrågasätter gängse synsätt
• har fört in energieffektivitet som en självklar parameter vid beskrivning av personbilar

Årets pristagare har dessutom visat på en mycket god förmåga att kommunicera budskapet på ett lättillgängligt sätt. Årets energirådgivare är DN Motor

2007 - Anders Andersson och Svante Öhrnell vid Torvallaskolan i Östersund respektive www.energiradgivningen.se

Motiveringar:
Anders och Svante har med små medel och enkla åtgärder men med mycket tanke och engagemang nått stora resultat. Årets pristagare har på eget initiativ och utan egen vinning framgångsrikt arbetat med energieffektivisering och att förändra synsätt. Miljövärdet har satts högt upp på agendan och genomsyrat den dagliga verksamheten. Med små piskor och stora ihopsamlade morötter har engagemanget och budskapet spridits till omgivningen. Med stor passion för sitt arbete och med en vision om att få nästa generation att föra budkaveln vidare fortsätter Wattjakten.

www.energiradgivningen.se. Årets pristagare är alltid tillgänglig, är en fullmatad faktabank för energiåtgärder, är snabb på energiberäkningar, ger dig snabbt svar på vanliga energifrågor, uppdaterar sin kunskap kontinuerligt,
hjälper dig snabbt vidare till ytterligare kunskapskällor, och är dessutom alltid färgglad och full med idéer!

 

 

 


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved