2013-02-20

Energifrukost i Mölndal 9 april

Välkomna till Bengt Dahlgren ABs energieffektiva kontor!

Bengt Dahlgren presenterar 9 april sitt kontor i Krokslätts fabriker och de åtgärder som gjorts för att få en energieffektiv byggnad. Bengt Dahlgrenhuset är i dagsläget Sveriges kanske mest energieffektiva kontorshus. Under 2012 var den specifika energianvändningen 41 kWh/m2, år. Detta kan jämföras med kravet för Green Building som är 75 kWh/m2, år. Under samma år var användningen av verksamhetsenergi 38 kWh/m2, år. Bengt Dahlgren har ansökt om att få certifiera byggnaden enligt GreenBuilding samt enligt Miljöbyggnad nivå Guld.

Frukost serveras från: kl 07:30
Presentation och guidning: 08:00-09:00
Adress: Bengt Dahlgren, Krokslätts Fabriker 52, Mölndal
Anmälan: Anmäl dig senast 26 mars till Maria Perzon.


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2018-04-17
Seminarium tisdag 24 april – solceller och energiåtervinning från spillvatten
Läs mer

2017-12-06
Årets energirådgivare 2017 är utsedda!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-04-17
Seminarium tisdag 24 april – solceller och energiåtervinning från spillvatten
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved