2013-01-09

35 % i bidrag för installation av solceller

Från och med 1 februari kan man få 35 % av kostnaderna vid en solcellsinstallation i bidrag.

– Utvecklingen på solcellsmarknaden har varit mycket intressant de senaste åren med en halvering av investeringskostnaderna och ett allt större intresse i Sverige för att producera sin el själv. Förlängningen av solcellsstödet är viktigt för att fortsätta stimulera denna positiva utveckling. Att stödet nu förlängs ända till 2016 skapar mer långsiktiga förhållanden och ger bättre möjlighet för branschen att utveckla sin verksamhet, säger Linus Palmblad vid Energimyndigheten.

Under januari 2013 kommer Energimyndigheten att ta beslut om fördelning av solcellsstödet mellan Länsstyrelserna, som hanterar ansökningsprocessen.

För de som redan sökt stöd men som ännu inte hunnit slutföra installation innan årsskiftet finns nu möjlighet att ansöka om förlängd slutförandetid hos Länsstyrelserna. Inkomna ansökningar som ännu inte fått beslut kommer att hanteras enligt den nya förordningen.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-09-10
Seminarium för och om Energi- och klimatrådgivningen i Sverige
Läs mer

2019-08-21
Energikontor Norr nominerar Lars Andrén till europeiskt hållbarhetspris
Läs mer

2019-08-21
Seminarium om forskningsprojektet Bo och leva energieffektivt
Läs mer

© 2011 All right reserved