2012-12-13

Ställ om nu till 100 % förnybart!

Nätverket 100 % förnybart kritiserar i ett pressmeddelande det underlag till energifärdplan som Naturvårdsverket lämnat över till regeringen.

– Då Naturvårdsverket misslyckats med att se potentialen i energieffektiviseringar och omställningen till ett förnybart energisystem måste regeringen nu ge Energimyndigheten i uppdrag att utreda en omställning till ett 100% förnybart energisystem, säger Birgitta Govén på EnergiRådgivarna.

Prognoser från såväl IEA, branschorganisationerna och EU-kommissionens Energy Roadmap 2050, samt inte minst den reella utvecklingen för den förnybara energisektorn, visar att förnybart och energieffektiviseringar är framtiden. Därför bör Sverige omedelbart anta en vision om en energiförsörjning som till 100% baseras på energi från förnybara källor och utveckla en plan för att nå dit senast år 2050.

Energi från förnybara källor och energieffektivisering är etablerad teknik som fasar ut fossil energi och kärnkraft. Senast år 2050 kan Sverige ha ett helt förnybart energisystem som tar hänsyn till de klimat- och resursutmaningar världen står inför. Det är genomförbart, lönsamt, skapar jobb och hjälper oss att rädda klimatet.

– Alla aktörer i nätverket för 100% förnybart står redo att genomföra de förändringar av energisystemet som krävs. Vi har kompetensen, viljan och visionerna och kan ta Sverige in i framtiden, säger Anna Jivén på Svensk Vindkraftsförening.

Mer info: www.förnybart.org

Se även debattartikel i Dagens Industri:

Pa_vag_mot_ren_energi_100Fornybart_DI_20121208.pdf


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved